Strona główna REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia

Gmina Jaworze zamierza przystąpić do ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie związane z rewitalizacją budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu.

Realizacja inwestycji będzie miała na celu poprawienie stanu technicznego obiektu wraz z otoczeniem oraz zmianę sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na cele społeczne, przy jednoczesnym zachowaniu jego zabytkowego charakteru.

W związku z powyższym publikujemy zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE


Gmina Jaworze pozyskała środki na realizację zadania.

Projekt rewitalizacji obszarów zdegradowanych polegać będzie na przebudowie budynku przy ulicy Zdrojowej 30 w Jaworzu celem utworzenia w nim Centrum Usług Społecznych. Przedsięwzięcie ma charakter inwestycyjny polegający na zleceniu niezbędnych prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych, które pozwolą na użytkowanie obiektu przez społeczność zamieszkującą obszar zdegradowany. Ze względu na brak podobnej infrastruktury na terenie gminy nie są realizowane działania w zakresie usług społecznych. Inwestycja ta umożliwi prowadzenie działań zmierzających do minimalizacji zjawisk negatywnych oraz przywróceniu dawnego blasku zabytkowemu obiektowi, który usytuowany jest w centrum miejscowości o charakterze uzdrowiskowym. Dzięki modernizacji obiektu możliwa będzie realizacja projektu w ramach Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych RIT pn.: „Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu”.

Niniejszy projekt został wykazany w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Jaworze na lata 2017-2023” na liście projektów podstawowych- Projekt nr.1- „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia na Centrum Usług Społecznych”. Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia Celu głównego opisanego jako „włączenie mieszkańców i obszaru rewitalizowanego w główny nurt rozwojowy gminy Jaworze” i Celów szczegółowych:

1. Aktywizacja społeczna i zdrowotna oraz integracja międzypokoleniowa społeczności obszaru rewitalizacji,

3. Podniesienie jakości zabudowy i przestrzeni w obszarze rewitalizacji dla lepszej jakości życia i gospodarowania w obszarze.

Umowa o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. Zdrojowej 30 w Jaworzu wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia” nr UDA-RPSL.10.03.02-24-00D9/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.2. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT”.

Wartość całkowita: 3 185 044,75 zł
Koszty kwalifikowane: 3 185 044,75 zł
Dofinansowanie ogółem: 3 018 466,91 zł
Dofinansowanie UE: 2 699 962,43 zł

Strona jaworze.pl używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij