Strona główna DOPOSAŻENIE OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

DOPOSAŻENIE OŚRODKA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Gmina Jaworze zamierza podjąć się realizacji projektu, który przyczyni się do wzmocnienia ochrony bioróżnorodności poprzez wzrost obszarów chronionych oraz wykorzystanie zasobów przyrodniczych i zmniejszenie presji na środowisko naturalne poprzez właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Aby uzyskać Państwa opinie na temat projektu ochrony bioróżnorodności i doposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej, szczególnie oczekiwań w zakresie planowanej inwestycji zarówno w sferze infrastrukturalnej, jak i programowej zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym.

ankieta do pobrania

Celem badania ankietowego jest zebranie opinii mieszkańców oraz turystów na temat założeń do projektu pn. „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu”, planowanego do złożenia
w konkursie nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Działanie 4. Ochrona różnorodności biologicznej, Poddziałanie 3. Ochrona różnorodności biologicznej – tryb pozakonkursowy.

Planowany zakres prac obejmuje:

  1. Ekspozycję i ochronę siedlisk i roślin cennych przyrodniczo, występujących na terenie Gminy Jaworze, 
  2. Budowę palisady z wykonaniem ciągów pieszych wraz z wyposażeniem ich w małą architekturę oraz gry plenerowe w celu zmniejszenia antropopresji obszarów cennych przyrodniczo,
  3. Usunięcie gatunków inwazyjnych i odtworzenie stanu pierwotnego tych siedlisk,
  4. Utworzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej mającej na celu budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu i turystów.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działań przewidzianych w ramach projektu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze – w Wydziale Rozwoju i Inwestycji (tel. 33 828 66 44).

Ankiety prosimy składać w pokoju 104 bądź drogą elektroniczną na adres rhudziec@jaworze.pl 
w terminie do 10 września 2018r.

Dziękujemy bardzo tym wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym. W oparciu o Państwa opinie i sugestie sporządzona została analiza popytu projektu „Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu”.  Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią dokumentu.

analiza popytu projektu

Strona jaworze.pl używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij