Strona główna OZE – BUDYNKI PUBLICZNE

OZE – BUDYNKI PUBLICZNE

Inwestycja zakłada zaprojektowanie i zainstalowanie 10 modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną na 7 budynkach użyteczności publicznej położonych na terenie Gminy Jaworze. Instalacje zamontowane oraz wykorzystywane będą na następujących budynkach: obiekty Urzędu Gminy w Jaworzu, Przedszkole nr 2, Gimnazjum, Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, zaplecze kompleksu sportowego, Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa nr 1.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności oraz zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Zaproszenie do składania ofert

               Zał. nr 1 do Zaproszenia_FORMULARZ OFERTOWY
               Zał. nr 2 do Zaproszenia_WYKAZ OSÓB

Gmina Jaworze zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Południowy.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie z władzami samorządowymi Gminy Jaworze, podczas którego zostaną omówione założenia i proponowany zakres inwestycji polegającej na montażu kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Jaworza.

Spotkanie odbędzie się 14.02.2017r. o godz. 17.00 w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu

Podpisanie umowy o dofinansowaniu

W dniu 26 kwietnia 2018 roku w Katowicach, pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 a Gminą Jaworze została podpisania umowa o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0395/17-00.

Projekt „Montaż kompletnych systemów fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Jaworze” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, Działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”, Poddziałanie 4.1.2. „Odnawialne źródła energii – RIT”

Koszty zadania przedstawiają się następująco (kwoty w oparciu o umowę o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.01.02-24-0395/17-02)

– Całkowita wartość zadania – 2 280 418,40 PLN
– Dofinansowanie z EFRR – 1 112 399,22 PLN

W ramach projektu na obiektach użyteczności publicznej zostanie zainstalowany system modułów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną o całkowitej mocy 0,4 MW.

Instalacje fotowoltaiczne obsługiwać będą następujące obiekty:

  • budynek Szkoły Podstawowej w Jaworzu,
  • budynek Przedszkola nr 2 w Jaworzu,
  • budynek Gimnazjum i GZO w Jaworzu wraz z obsługą obiektu sportowego
  • budynek Ośrodka Zdrowia w Jaworzu,
  • budynek Zaplecza szatniowego przy ul. Koralowej 19 w Jaworzu,
  • budynek Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu,
  • budynki Urzędu Gminy Jaworze przy ul. Zdrojowej 82,

Termin zakończenia realizacji projektu określony został do dnia 31.03.2020r.

This slideshow requires JavaScript.

Strona jaworze.pl używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij