Strona główna REWITALIZACJA

REWITALIZACJA

Proces planowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze realizowany jest w ramach projektu pn. „Śląskie Programy Rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI – broszura informująca

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Proces planowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze realizowany jest w ramach projektu pn. „Śląskie Programy Rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Opracowany Lokalny Program Rewitalizacji pozwoli na prawidłowe zdefiniowanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych, mających trwały wpływ na poprawę stanu wybranego obszaru. Zapisane w dokumencie kierunki i formy działań rewitalizacyjnych będą realizowane przez Gminę Jaworze – zarówno z wykorzystaniem środków zewnętrznych, jak też w oparciu o własne środki budżetowe.

Zapraszamy mieszkańców do prac nad przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze na lata 2017 – 2023.
Zachęcamy do czynnego udziału w:

  • badaniu ankietowym dotyczącym obszaru rewitalizacji oraz głównych problemów mieszkańców tego obszaru
  • konsultacjach dotyczących obszaru rewitalizacji Gminy Jaworze
  • warsztatach podejmujących tematykę procesu rewitalizacji
  • pikniku rewitalizacji
  • konsultacjach dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jaworze na lata 2017 – 2023

Poniżej przedstawiamy Państwu broszurę informacyjną, która przybliży tematykę związaną z procesem rewitalizacji.

Zaproszenie do składania ofert

Lokalny Program Rewitalizacji – zaproszenie na warsztaty

Rewitalizacja to pojęcie oznaczające wielopłaszczyznowy proces przemian o charakterze przestrzennym, społecznym i gospodarczym.

Dosięgła ona także i Jaworze. Obszar rewitalizacji, w którym prowadzone będą działania wynikające z Lokalnego Programu Rewitalizacji, posiada istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego Gminy Jaworze. Został wyodrębniony z obszaru określonego na podstawie diagnozy, którą przedstawiamy w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Jaworza z obszaru rewitalizowanego na spotkanie dotyczące planowania celów i kierunków działań w ramach procesu przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze na lata 2017-2023. Spotkanie ma charakter otwarty i zostaną przedstawione na nim wnioski z diagnozy dotyczącej obszaru rewitalizacji oraz przeprowadzona będzie dyskusja na temat celów i kierunków działań w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy w obszarze rewitalizacji.

Spotkanie odbędzie się dnia 16.05.2017r. (wtorek) o godz. 17.00 w budynku Pod Goruszką przy ul. Szkolnej 97

UWAGA
Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana miejsca spotkania na:
Aula Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu, ul. Pałacowa 1
Termin i godzina spotkania bez zmian

 WARSZTATY + FISZKA PROJEKTOWA

Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Jaworze dobiegają końca. Przeanalizowane zostały dane dotyczące problemów występujących na całym jej terytorium oraz na tej podstawie wyznaczono obszar rewitalizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, którego przedmiotem będzie planowanie działań mających na celu poprawę sytuacji w wyznaczonym obszarze rewitalizacji. W załączeniu przedstawiamy formularz służący do zbierania pomysłów/propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane w Gminie Jaworze w perspektywie czasowej do roku 2023.

Przedmiotem propozycji mogą być zarówno gotowe projekty, które zgłaszający chciałby zaproponować do ujęcia w Programie Rewitalizacji, jak i wstępne propozycje lub postulaty odnoszące się konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na wybranym obszarze gminy.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 23 maja 2017 r. w budynku Pod Goruszką przy ul. Szkolnej 97. Początek spotkania o godz. 16.00.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, do wzięcia w nim udziału.

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT 

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt pn. „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze ”, która będzie miała miejsce 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w budynku „Pod Goruszką” przy ul. Szkolnej 97 w Jaworzu. Podczas konferencji zaprezentowany zostanie, opracowany w ramach realizacji ww. projektu, „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jaworze na lata 2017-2023”, a także przedstawione zostaną główne wnioski, jakie wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru rewitalizacji. W związku z tym zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, do wzięcia udziału w spotkaniu.

PODSUMOWANIE

Prace związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze dobiegły końca. Dziękujemy mieszkańcom za aktywny udział w pracach związanych z opracowywaniem dokumentu i pomoc w określeniu wizji obszaru rewitalizowanego oraz celów i kierunków działań.

W chwili obecnej Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Jaworze na lata 2017-2023 został przedłożony do oceny Zespołowi ds. Rewitalizacji przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Zweryfikowany przez Zespół ds. Rewitalizacji dokument zostanie poddany procedurze konsultacji społecznych, do których serdecznie już teraz Państwa zapraszamy.

Proces planowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze realizowany jest w ramach projektu pn. „Śląskie Programy Rewitalizacji – wsparcie dla gmin”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020.

Strona jaworze.pl używa plików cookie. Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij